záchranná stanice

Zvířata k adopci Hrachov

Seznam zvířat, které je možné adoptovat. Částka pokryje náklady na krmení a veterinární péči na celý rok.

 

Vydra říční...................................................................................................................................    5 000,-

Orel skalní....................................................................................................................................   4 000,-

Orel mořský.................................................................................................................................    4 000,-

Výr velký.....................................................................................................................................     3 000,-

Liška obecná..............................................................................................................................     3 000,-   

Srna obecná................................................................................................................................    3 000,-

Čáp černý....................................................................................................................................    2 000,- 

Čáp bílý.......................................................................................................................................    2 000,-

Volavka popelavá........................................................................................................................    2 000,-

Kuna lesní...................................................................................................................................    2 000,-

Káně lesní...................................................................................................................................    1 500,-

Sova pálená................................................................................................................................    1 500,-

Moták pochop..............................................................................................................................   1 500,-

Poštolka obecná..........................................................................................................................   1 500,-

Puštík obecný..............................................................................................................................   1 500,-

Včelojed lesní..............................................................................................................................   1 500,-

Kalous ušatý................................................................................................................................   1 500,-

Havran polní.................................................................................................................................  1 000,-

Polák malý....................................................................................................................................  1 000,-

Kachna divoká..............................................................................................................................  1 000,-

Drobní pěvci.................................................................................................................................     500,-

Hrdlička obecná...........................................................................................................................      500,-

 

Zvířata k adopci Votice

Adopční poplatek pokryje náklady na krmení a veterinární péči po celý rok.

Drobní pěvci.....................................................................................  500,-

Kavka obecná................................................................................... 500,-

Havran polní................................................................................... 1 000,-

Moták pochop..................................................................................1 500,-

Káně lesní.......................................................................................1 500,-

Výr velký......................................................................................... 3 000,-

Puštík obecný................................................................................. 1 500,-

Veverka obecná..............................................................................    500,-

Kuna skalní......................................................................................2 000,-