záchranná stanice

Zvířata k adopci Hrachov

Seznam zvířat, které je možné adoptovat. Částka pokryje náklady na krmení a veterinární péči na celý rok.

 

Vydra říční...................................................................................................................................    5 000,-

Orel skalní.......................................................................................................................................4 000,-

Orel mořský.....................................................................................................................................4 000,-

Výr velký.........................................................................................................................................3 000,-

Liška obecná...................................................................................................................................3 000,-   

Srna obecná....................................................................................................................................3 000,-

Čáp černý........................................................................................................................................2 000,- 

Čáp bílý...........................................................................................................................................2 000,-

Volavka popelavá............................................................................................................................2 000,-

Kuna lesní........................................................................................................................................2 000,-

Káně lesní....................................................................................................................................... 1 500,-

Sova pálená..................................................................................................................................... 1 500,-

Moták pochop................................................................................................................................... 1 500,-

Poštolka obecná................................................................................................................................1 500,-

Puštík obecný...................................................................................................................................1 500,-

Včelojed lesní....................................................................................................................................1 500,-

Kalous ušatý......................................................................................................................................1 500,-

Havran polní.......................................................................................................................................1 000,-

Polák malý..........................................................................................................................................1 000,-

Kachna divoká.....................................................................................................................................1 000,-

Drobní pěvci.........................................................................................................................................500,-

Hrdlička obecná....................................................................................................................................500,-

 

Zvířata k adopci Votice

Adopční poplatek pokryje náklady na krmení a veterinární péči po celý rok.

Drobní pěvci......................................................................................500,-

Kavka obecná................................................................................... 500,-

Havran polní.....................................................................................1 000,-

Moták pochop...................................................................................1 500,-

Káně lesní........................................................................................1 500,-

Výr velký......................................................................................... 3 000,-

Puštík obecný................................................................................. 1 500,-

Veverka obecná.................................................................................

Plch zahradní....................................................................................

Kuna skalní......................................................................................2 000,-