výlet

Přírodovědný

Kroužek bude určen pro děti od 6 let do 12 let a bude probíhat v areálu záchranné stanice každou středu od 15:00 do 16:30 hodin. První setkání proběhne 13. září od 15:00 hodin. Náplní kroužku budou pobyty v přírodě, poznávání sama sebe, zaměření na ekologickou výchovu, tvořivé činnosti, vycházky s pozorováním přírody a jejích proměn v průběhu ročních období, ochrana přírody, myslivost jako součást ochrany přírody, seznámení se s druhy zvěře v naší přírodě a poznávání způsobů jejich života, zasvěcení do chodu záchranné stanice, každodenní náplň a péče pracovníků o zraněné živočichy.

 

Včelařský

Včelařský kroužek na Hrachově funguje již několik let pod vedením Miroslava Dvořáka. Děti se během kroužku naučí poznávat včelařské pomůcky a poznají práci včelaře. Kroužek navštěvuje 7 až 9 dětí. Každoročně se děti účastní soutěže včelařů  s názvem Zlatá včela. I přes vysokou konkurenci si členové kroužku vedou velmi dobře a obsazují přední místa v celonárodních kolech. 

 

 

Výtvarný

 

Hudební