Badatelský přírodovědný kroužek

Ochrana fauny ČR i letos pořádá přírodovědný kroužek. Přihlášky a další informace získáte na info@ochranafauny.cz a tel. čísle 603 549 125.